Welkom bij ONS DENDERBIEKEN

Ons Denderbieken stelt zich tot doel het imkeren in de gemeenten Brakel, Lierde, Herzele, Geraardsbergen, Galmaarden en Herne te beschermen en bevorderen. Een andere doelstelling is het ontwikkelen van de kennis van haar leden. Hiervoor organiseert de vereniging tal van voordrachten en werksessies. Theoretische lessen en voordrachten gaan door in het Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Helix”, praktijklessen op een stand van een van de (bestuurs)leden. De leden ontvangen tienmaal per jaar het maandblad van de KVIB en onze eigen nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief

In onze vierde nieuwsbrief gaat het voor een groot deel over de Aziatische hoornaar alsook over de voorbije activiteiten, cursus gevorderden, bijen lijden honger, facebookgroep “Ons Denderbieken”, links naar interessante websites en als afsluiter: "bijen als wapen". . Veel leesplezier....

Jaarprogramma; activiteiten van Ons Denderbieken

  • De Aziatische hoornaar rukt gestadig op in onze contreien en zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar ook onze bijtjes belagen. Wij hebben daarom Karel Schoonvaere uitgenodigd om ons op zondagvoormiddag 9 december er alles komen over te vertellen. Karel Schoonvaere doet een doctoraat aan de UGent met als thema “De rol van ziekteverwekkers en gewasbeschermingsmiddelen in de achteruitgang van wilde bijen.”. Hij vult zijn doctoraatsonderzoek aan met het Citizen Scienceproject Velpa-Watch, waarin hij het effect van de Aziatische hoornaar bestudeert op de Belgische bijenpopulatie.
    Afspraak om 9.00 uur in De Helix.

Betaling lidgeld 2019

Graag nodigen we jullie uit de lidmaatschapsbijdrage van onze vereniging te regelen.

De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als lid en 5 € als bijlid.

Hiervoor ontvang je het Maandblad (10 afleveringen), ben je verzekerd voor ongevallen met bijen (geldt enkel voor effectieve leden) en word je uitgenodigd op de verschillende activiteiten van onze vereniging.

Gelieve de betaling over te maken op rekening BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken met als vermeldingen “Lidgeld, naam en voornaam, geboortejaar, aantal ingewinterde bijenvolken en ras (carnica, buckfast of andere)”.

Voor een vlotte administratie ontvingen wij jullie overschrijving graag ten laatste op 15/12/2018.

Waswafel toestellen

Als lid van Ons Denderbieken hebt u,  na het volgen van de initiatie “waswafels maken”,  de mogelijkheid dit toestel te ontlenen. De vereniging heeft 2 toestellen ter beschikking: een watergekoeld Dadant formaat, en een luchtgekoeld Simplex formaat.

 in de handleiding vind je al de nodige details over de voorwaarden om beide toestellen te ontlenen en over de werking er van.

Een instructiefilm wordt later beschikbaar gesteld.

stoomwassmelter-01Gebruik van de stoomwassmelter

De stoomwassmelter staat gratis ter beschikking voor alle leden van “Ons Denderbieken”. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet er een afspraak gemaakt worden hetzij telefonisch, hetzij via mail met de materiaal verantwoordelijke van het bestuur.
Lees meer….

Nieuwe Europese privacyregels

Ons Denderbieken respecteert, beschermt en waarborgt het fundamenteel recht op de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van al onze leden en de deelnemers aan onze activiteiten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden dan die van onze verenigingsactiviteiten en dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Die persoonsgebonden gegevens worden principieel niet met derden gedeeld.

Voor meer info, zie: https://www.privacycommission.be/nl/wetgeving-en-normen

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt