Welkom bij ONS DENDERBIEKEN

Ons Denderbieken stelt zich tot doel het imkeren in de gemeenten Brakel, Lierde, Herzele, Geraardsbergen, Galmaarden en Herne te beschermen en bevorderen. Een andere doelstelling is het ontwikkelen van de kennis van haar leden. Hiervoor organiseert de vereniging tal van voordrachten en werksessies. Theoretische lessen en voordrachten gaan door in het Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Helix”, praktijklessen op een stand van een van de (bestuurs)leden. De leden ontvangen tienmaal per jaar het maandblad van de KVIB en onze eigen nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief

De eerste  nieuwsbrief van 2018 is beschikbaar. Daarin gaat het over: het belang van water, voorbije activiteit, het programma van de cursus voor gevorderden die start op 11 maart, het in voeren van koninginnen, kruisbessen, interessante websites en het boek Vergilius bijentuin. Veel leesplezier....

Jaarlijkse Algemene Vergadering op 4 maart

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij begin maart onze Algemene Vergadering, deze zal dit jaar doorgaan op zondagnamiddag 4 maart in De Helix. Wij starten om 14.00 uur met een voordracht van Patrick Caesteker. Hij zal het hebben over waarnemingen aan de vliegplank en zijn methode van imkeren. Na de pauze, omstreeks 16.00 uur, houden wij de Algemene Vergadering. Daarin geven wij een overzicht van het voorbije jaar, een verslag van de financiële toestand, het programma van dit jaar en houden wij bestuursverkiezingen voor de kleine helft van het bestuur, daarna is er tijd voor vragen en voorstellen. Wij hopen onze leden te mogen verwelkomen  

Waswafel toestellen

Als lid van Ons Denderbieken hebt u,  na het volgen van de initiatie “waswafels maken”,  de mogelijkheid dit toestel te ontlenen. De vereniging heeft 2 toestellen ter beschikking: een watergekoeld Dadant formaat, en een luchtgekoeld Simplex formaat.  in de handleiding vind je al de nodige details over de voorwaarden om beide toestellen te ontlenen en over de werking er van. Een instructiefilm wordt later beschikbaar gesteld.

stoomwassmelter-01Gebruik van de stoomwassmelter

De stoomwassmelter staat gratis ter beschikking voor alle leden van “Ons Denderbieken”. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet er een afspraak gemaakt worden hetzij telefonisch, hetzij via mail met de materiaal verantwoordelijke van het bestuur. Lees meer….

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt