Welkom bij ONS DENDERBIEKEN

Ons Denderbieken stelt zich tot doel het imkeren in de gemeenten Brakel, Lierde, Herzele, Geraardsbergen, Galmaarden en Herne te beschermen en bevorderen. Een andere doelstelling is het ontwikkelen van de kennis van haar leden. Hiervoor organiseert de vereniging tal van voordrachten en werksessies. Theoretische lessen en voordrachten gaan door in het Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Helix”, praktijklessen op een stand van een van de (bestuurs)leden. De leden ontvangen tienmaal per jaar het maandblad van de KVIB en onze eigen nieuwsbrieven.

Jaarprogramma; activiteiten van Ons Denderbieken

  • 19 september komt Maurice De Waele ons alles vertellen over "het oogsten van koninginnenbrij"
  • Zaterdagnamiddag 20 oktober hebben wij als gastspreker Dirk Cristael die het zal hebben over “de rotatiemethode”.
  • In november geeft ons lid Jan Heytens een voordracht over " het belang van eiland- bevruchtingen en K.I.".
Deze activiteiten gaan door in De Helix.

Nieuwsbrief

In onze derde nieuwsbrief kan je onder andere lezen over:  Amerikaans Vuilbroed en de uitlening en gebruik van slingermateriaal, Bijen lijden honger, Voorbije activiteiten, Varroabestrijding met mierenzuur bij hoge temperaturen, Koud suikersmelter en het jaarprogramma 2018. Veel leesplezier....

Waswafel toestellen

Als lid van Ons Denderbieken hebt u,  na het volgen van de initiatie “waswafels maken”,  de mogelijkheid dit toestel te ontlenen. De vereniging heeft 2 toestellen ter beschikking: een watergekoeld Dadant formaat, en een luchtgekoeld Simplex formaat.

 in de handleiding vind je al de nodige details over de voorwaarden om beide toestellen te ontlenen en over de werking er van.

Een instructiefilm wordt later beschikbaar gesteld.

stoomwassmelter-01Gebruik van de stoomwassmelter

De stoomwassmelter staat gratis ter beschikking voor alle leden van “Ons Denderbieken”. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet er een afspraak gemaakt worden hetzij telefonisch, hetzij via mail met de materiaal verantwoordelijke van het bestuur.
Lees meer….

Nieuwe Europese privacyregels

Ons Denderbieken respecteert, beschermt en waarborgt het fundamenteel recht op de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van al onze leden en de deelnemers aan onze activiteiten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden dan die van onze verenigingsactiviteiten en dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Die persoonsgebonden gegevens worden principieel niet met derden gedeeld.

Voor meer info, zie: https://www.privacycommission.be/nl/wetgeving-en-normen

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt