Lid worden?

Het lidgeld bedraagt 30 € op jaarlijkse basis, over te schrijven op rekening BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken, met vermelding lidgeld “jaar”.

Daarvan gaat 22 € naar de KONVIB (Kon. Vlaamse Imkersbond – overkoepelende organisatie) en 3 € naar de KOIV (Kon. Oost-Vlaamse Imkersvereniging).

5 € gaat naar onze werking.

Voor dat bedrag ontvang je de volledige jaargang (10 exemplaren) van het Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, de nieuwsbrieven van Ons Denderbieken en word je uitgenodigd op een 4 à 5-tal lezingen en/of praktijksessies die onze vereniging jaarlijks organiseert.

Bijleden kunnen zich aansluiten tegen een jaarbijdrage van 10 €, voor zover ze reeds gewoon lid zijn van een andere imkersvereniging.

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt