Lid worden?

Het lidgeld bedraagt 30 € op jaarlijkse basis, over te schrijven op rekening BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken, met vermelding lidgeld “jaar”.

Daarvan gaat 22 € naar de KONVIB (Kon. Vlaamse Imkersbond – overkoepelende organisatie) en 3 € naar de KOIV (Kon. Oost-Vlaamse Imkersvereniging).

5 € gaat naar onze werking.

Voor dat bedrag ontvang je de volledige jaargang (10 exemplaren) van het Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, de nieuwsbrieven van Ons Denderbieken, ben je verzekerd voor schadegevallen aan derden met eigen bijen en word je uitgenodigd op een 4 à 5-tal lezingen en/of praktijksessies die onze vereniging jaarlijks organiseert.

Vanaf 2015 kunnen bijleden zich aansluiten tegen een jaarbijdrage van 5 €, voor zover ze reeds gewoon lid zijn van een andere imkersvereniging.

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt