Welkom bij Ons Denderbieken -old

Ons Denderbieken stelt zich tot doel het imkeren in de gemeenten Brakel, Lierde, Herzele, Geraardsbergen, Galmaarden en Herne te beschermen en bevorderen. Een andere doelstelling is het ontwikkelen van de kennis van haar leden. Hiervoor organiseert de vereniging tal van voordrachten en werksessies. Theoretische lessen en voordrachten gaan door in het Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Helix”,  praktijklessen op een stand van een van de (bestuurs)leden. De leden ontvangen tienmaal per jaar het maandblad van de KVIB en onze eigen nieuwsbrieven.

Komende activiteiten

  • december : vraag- en antwoordvergadering
  • winter : waswafels gieten
  • 12 maart: start cursus bijenteelt voor beginners

Nieuwsbrief

De derde nieuwsbrief van 2016 is beschikbaar.  Lees meer …..

Bijenwas probleem

FOD Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) hebben een gemeenschappelijke mededeling gepubliceerd m.b.t. het gebruik van aangekochte wasraten en de verkoop van honing naar aanleiding van de gemelde problemen m.b.t. verhoogde broedsterfte.
Lees meer….

Overlarving

Gebruik van de stoomwassmelter

Onze leden kunnen gebruik maken van onze stoomwassmelter.
Lees meer….

Waswafeldag 12 maart 2016

Algemene vergadering

Op 6 maart hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering.
Lees meer….

 

Ons denderbieken, Geraardsbergen, imkers, bijenteelt