Bijenwas probleem

FOD Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) hebben een gemeenschappelijke mededeling gepubliceerd m.b.t. het gebruik van aangekochte wasraten en de verkoop van honing naar aanleiding van de gemelde problemen m.b.t. verhoogde broedsterfte.
Lees meer….