13 november 2016: Voordracht over de zwarte bij

Op zondag 13 november gaf  Dylan Elen een voordracht over de zwarte bij. 

Dylan Elen is voorzitter van de Limburgse Zwarte Bij.  Limburgse Zwarte Bij (LZB vzw) staat in voor promotie en conservatie van onze inheemse honingbij Apis mellifera mellifera, de zwarte bij of ook wel kortweg Mellifera genoemd. De LZB vzw is opgericht in 2015 en heeft als hoofddoel opnieuw een populatie zwarte bijen in Limburg te bestendigen welke vervolgens via interactie met de omgeving zal evolueren tot een populatie Limburgse Zwarte bijen. Op hun website   www.limburgsezwartebij.be lees je er meer over.

In het maandblad van oktober laatstleden is onder de rubriek “Bijenwetenschappen” ook een artikel verschenen over de zwarte bij.