Betaling lidgeld 2018

Bij dit nakende jaareinde is het onze plicht jullie uit te nodigen de lidmaatschapsbijdrage van onze vereniging te regelen.

De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als lid en 5 € als bijlid.
Hiervoor ontvang je het Maandblad (10 afleveringen), ben je verzekerd voor ongevallen met bijen (geldt enkel voor effectieve leden) en word je uitgenodigd op de verschillende activiteiten van onze vereniging.
Gelieve de betaling over te maken op rekening  BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken met als vermeldingen “Lidgeld, naam en voornaam, geboortejaar, aantal ingewinterde bijenvolken en ras (carnica, buckfast of andere)”. 
Voor een vlotte administratie ontvingen wij jullie overschrijving graag ten laatste op 15/12/2017.