All posts by admin

ACtiviteiten 2022

24 februari Thomas Van Pelt “Duurzaam imkeren en duurzaam nieuwe volken creëren”. Via zoom

4 maart Olivier Foubert “Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten”

20 maart plantenruildag in Aalter

24 april Ellen Denneels : “Wat kan Honeybee Valley voor je doen?”

11 juni Bedrijfsbezoek en leren overlarven bij Sylvester Geldhof

Imkersverzekering KonVIB

Sinds 6 maart 2020 heeft de KonVIB een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij Ethias. Onder deze verzekering vallen ook de provinciale bonden en de plaatselijke clubs. Deze verzekering dekt activiteiten met het doel imkers op te leiden en de bijenteelt bekend te maken bij het publiek. De volgende activiteiten die bovenstaande verenigingen organiseren vallen onder de verzekering : cursussen, vergaderingen, studiedagen, uitstappen, vormingsavonden, imkerstreffen, bijenmarkt, bemannen van standen op beurzen, plantenruildagen, imkerscongres,….

Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en lichamelijke ongevallen. Deze verzekering dekt dus alle activiteiten die de bijenbonden organiseren in clubverband maar niet als u bij u thuis aan het imkeren bent of op verplaatsing. In principe wordt uw imkeractiviteit bij u thuis gedekt door de familiale verzekering. Het is dan ook aan te raden dit te melden aan de maatschappij waar u deze verzekering hebt afgesloten. Wanneer u semi-professioneel imkert kan u best een verzekering BA-uitbating afsluiten om niet tot een verrassing komen te staan bij een calamiteit.

11 sept. 2021 : Voederdeeg maken

Graag nodigen we jullie uit op de studievergadering over “voederdeeg maken” door Michel Mignon, Ghislain De Roeck en Sylvester Geldhof. Deze gaat door op zaterdagnamiddag 11 september om 14.00 uur.

In deze studievergadering / workshop wordt het belang, de samenstelling en de praktische toepassingen uiteengezet. Daarna is er de praktijk van het deegmaken met onze nieuw aangekochte deegkneder.
De richtlijnen voor fysieke voordrachten en andere activiteiten van Ons Denderbieken worden versoepeld vanaf 1 september.
Dit houdt kort samengevat in dat bijeenkomsten opnieuw mogelijk zijn mits het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen in de vergaderruimte en aangrenzende omgeving van De Helix. Het staat eenieder natuurlijk vrij om het mondmasker continu op te hebben (dus ook indien de persoon zit). Wij dienen eveneens een aanwezigheidslijst bij te houden. Gelet op die restricties zullen we voorlopig geen koffiepauzes meer houden en nodigen we jullie uit zo nodig zelf een verfrissend drankje mee te brengen.


Vriendelijke groeten,
Het bestuur
Ons Denderbieken

Activiteiten 2021

 • Begin maart: Algemene vergadering
 • Dirk De Graaf
  Kritische kijk op bijensterfte en maatregelen om die te verhelpen.
 • Wim Reybroeck
  Bijenproducten oogsten en verzorgen.
 • Hilde Degraen
  Toepassingen met was, honing en propolis voor cosmetische doeleinden.
 • Corneel Dewindt
  Genetische aspecten van onze bijen.
 • Bénédicte Callens
  Immunisatie of verdedigingsmechanisme, ziekte en resistentie versus levenslengte.
 • Olivier Foubert
  Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten.
 • Thomas Van Pelt
  In- en uitwinteren en duurzaam nieuwe volken creëren.
 • Feestvergadering 101 jaar Ons Denderbieken
  Datum nog vast te leggen.
 • Geert Steelant
  Natuurlijk imkeren en varroabestrijding met roofmijten

25 juni 2021: voordracht Dr. Wim Reybroeck

Graag nodigen we jullie uit op onze laatste conferentie van dit voorjaar via zoom op vr. 25/6 – 19.30-21.30 uur. Gelieve vooraf te registeren via:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtdeGprzMjGd0cLeQ4_IBlAqth0TaPiFKO 

waarna jullie per kerende een deelnemingslink ontvangen.

Onze voordrachtgever,  Dr. Wim Reybroeck, is onderzoeker aan het ILVO  (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Dit instituut verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.

Recentelijk kwam hij nog in de “picture” met zijn onderzoek naar sjoemelwas en verontreinigde honing. Hij verricht ook onderzoek op andere bijenproducten zoals propolis en koninginnenbrij.

Wij prijzen ons gelukkig dat we als kleine vereniging deze autoriteit voor jullie – niet voor het eerst – voor het voetlicht mogen brengen en zijn hem dankbaar dat hij onze uitnodigingen steeds bereidwillig beantwoordt.

Activiteiten 2020

Ons Denderbieken bestaat 100 jaar. Als vereniging willen we daar toch enig luister aan geven en hebben we voor jullie een goed gevuld programma opgesteld:

 • We starten op vrijdagavond 28 februari met een voordracht over “het belang van kunstmatige inseminatie (KI) en eilandbevruchting” gebracht door Jan Heytens
 • Op 15 maart houden we de Algemene vergadering met als gastspreker Geert Steelant “natuurlijk imkeren en varroabestrijding met roofmijten
 • 29 maart is er Geraardsbergen bij-Vriendelijk en de plantendag van Oost-Vlaanderen
 • 26 april houden we een feestzitting voor 100 jaar Ons Denderbieken met als gastspreker prof. Dirk de Graaf. Hij zal spreken over “Kritische kijk op de bijensterfte en maatregelen om hieraan te verhelpen”
 • 6 mei Wim Reybroeck “Bijenproducten, oogsten en verzorgen”
 • 4 juni komt Hilde Degraen “Toepassingen met was, honing en propolis voor cosmetische doeleinden”
 • en op 10 juni zal Corneel Dewindt “De genetische aspecten van onze bijen” behandelen.

  Dus een heel gevuld programma voor het eerste semester van dit jaar. En voor het najaar hebben we ook al een aantal activiteiten voorzien.
   

We starten dus op vrijdagavond 28 februari 2020.

Willen we bijen houden die goed eigenschappen hebben (zachtaardig, veel honing halen, raatvast, goed overwinteren, lage zwermdrift…), dan moeten we aan selectie doen. KI en eilandbevruchting zijn mogelijkheden die ons hierbij kunnen helpen. Jan Heytens zal dat voor ons tot in detail uiteenzetten. Afspraak om 19.30 uur in De Helix.

 

10 Maart 2019: Algemene vergadering

Op zondagnamiddag 10 maart organiseren wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering in De Helix. Daarin zullen we het hebben over het voorbije jaar, het financiële verslag 2018, het jaarprogramma 2019 en is er tijd voor vraag en antwoord.

Naar jaarlijkse gewoonte beginnen wij de vergadering met een gastspreker. Dit jaar hebben wij niemand uitgenodigd van buiten onze vereniging maar zal onze voorzitter zijn methode van imkeren, die gebaseerd is op de Aalstermethode, uit de doeken doen. Wij starten om 14.00 uur . Voor iedereen zullen er 2 wilgensoorten klaarliggen. Het zijn de boswilg (salix caprea) en de geoorde wilg (salix aurita), twee zeer goede katjeswilgen.

1 september 2018: op bezoek bij Lucien Annendijk en naar Museumtuin van Gaasbeek

Op zaterdagnammidag 1 september waren we op bezoek bij Lucien Annendijk in Breedhout (Halle). We wensen Lucien te danken voor de goede ontvangst, de uitleg over de werking van de trogkast en de rondleiding in zijn prachtige tuin. Daarna zijn we doorgereisd naar het kasteel van Gaasbeek waar Erik De Hauwere ons een boeiende rondleiding heeft gegeven in de Museumtuin.

Een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is.