Activiteiten 2021

 • Begin maart: Algemene vergadering
 • Dirk De Graaf
  Kritische kijk op bijensterfte en maatregelen om die te verhelpen.
 • Wim Reybroeck
  Bijenproducten oogsten en verzorgen.
 • Hilde Degraen
  Toepassingen met was, honing en propolis voor cosmetische doeleinden.
 • Corneel Dewindt
  Genetische aspecten van onze bijen.
 • Bénédicte Callens
  Immunisatie of verdedigingsmechanisme, ziekte en resistentie versus levenslengte.
 • Olivier Foubert
  Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten.
 • Thomas Van Pelt
  In- en uitwinteren en duurzaam nieuwe volken creëren.
 • Feestvergadering 101 jaar Ons Denderbieken
  Datum nog vast te leggen.
 • Geert Steelant
  Natuurlijk imkeren en varroabestrijding met roofmijten